Начало

МОРСКО ЗАСТРАХОВАНЕ

 • Отговорност плавателни съдове (P&I)
 • Каско плавателни съдове (H&M)
 • Военни рискове
 • Отговорност на чартьора
 • Кораби в строеж
 • Загуба на навло
 • Товари по време на превоз
 • Професионални отговорности, вкл. грешки и пропуски

ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ

 • Автомобилно застраховане
 • Имуществено застраховане
 • Помощ при пътуване
 • Злополуки
 • Застраховки живот
 • Здравно застраховане
 • Отговорности, вкл. грешки и пропуски
 • Финансови рискове

УСЛУГИ

 • Ликвидация на щети за външни клиенти или трети страни
 • Общо аварийно разпределение
 • Регресни искове за застрахователи или трети страни
 • Консултации