Услуги

  • Ликвидация на щети за външни клиенти или трети страни
  • Общо аварийно разпределение
  • Регресни искове за застрахователи или трети страни
  • Консултации


Ако имате щета по полица издадена чрез Ай Пи Ес Сървисиз или по друг начин, нашият екип ще Ви помогне за по-бързо разрешаване на проблема и получаване на обезщетение имайки ефективна комуникация със застрахователи, P&I клубове, сървейори, адвокати и други.

Ние имаме богат опит в обработката на щети с повреди или липсващи товари и различни случаи по застраховки „Каско плавателни съдове” (H&M) и „Отговорност плавателни съдове” (P&I) не само за застраховани от нас клиенти но така също и за трети лица, включително и „регресни искове” за застрахователи на товари и чартьори. Нашите познания включват уреждането на частни и „общо аварийни” събития.